logo
logo

Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm lớp 8 soanbaitap.com

avatar
Mko.backlink
img

Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm lớp 8
Soạn bài Viết đoạn văn trình bày luận điểm (ngắn nhất)
I.Trình bày luận điểm thành một đoạn văn nghị luận
Câu 1 :

Luận điểm trong các đoạn văn

a. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của 4 phương đất nước, cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.

Đoạn a: Viết theo cách quy nạp (câu chủ đề nằm ở cuối đoạn).

b. Đồng bào ta ngày nay cũng rất xứng danh với tổ tiên ta ngày trước.

Đoạn b: Viết theo cách diễn dịch (câu chủ đề nằm ở đầu đoạn).

Câu 2 :

a. Lập luận là việc sắp đặt các luận điểm và luận cứ thành một hệ thống có sức thuyết phục làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận.

Luận điểm: Bản chất chó của vợ chồng Nghị Quế. (Câu chủ đề - cuối đoạn).

b. Lập luận (theo cách tương phản): đưa ra cách xem chó, quý chó. Cách đối xử với người "giở giọng chó má".

⇒ Làm nổi bật luận điểm, bản chất chó má của giai cấp địa chủ.

c. Thay đổi trật tự sắp xếp các ý làm cho luận điểm bị mờ nhạt.

d. Khi trình bày đoạn văn, những cụm từ chuyện chó con, giọng chó má, thằng nhà giàu rước chó vào nhà, chất chó đểu của giai cấp nó được xếp cạnh nhau làm cho lập luận thêm chặt chẽ, luận điểm được nổi bật, làm rõ bản chất thú vật của vợ chồng Nghị Quế.
...

Xem lời giải tại:
https://soanbaitap.com/ngu-van-8/soan-bai-viet-doan-van-trinh-bay-luan-diem-lop-8-712972.html
Thông tin
Mail: [email protected]
Website: https://soanbaitap.com
Social
https://www.weddingbee.com/members/soanbaitapjsc/
https://www.youtube.com/channel/UCPnY5aTDA1Sxi6oo-fFA-HA/about
https://zippyshare.com/soanbaitapjsc
http://appsplit.com/users/soanbaitap
http://guildwork.com/users/soanbaitap
Brand
http://baothanhhoa.vn/search/?q=soanbaitap.com
http://tgvn.com.vn/search_enginer.html?p=result-page&q=soanbaitap.com
https://tuoitre.vn/soanbaitap.html

collect
0
avatar
Mko.backlink
guide
Zupyak is a free content platform for publishing and discovering stories, software and startups.