logo
logo
Sign in

Tủ rack, tủ mạng 6U sâu D400 cửa lưới

avatar
Xưởng Cơ khí T&T
Tủ rack, tủ mạng 6U sâu D400 cửa lưới

Tủ rack 6U hay còn được gọi là tủ mạng 6U là một thiết bị không thể thiếu ở những trung tâm dữ liệu của các gia đình, doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Nó có tác dụng đựng và bảo vệ những thiết bị mạng khỏi tác động bên ngoài.

Xem thêm: https://cokhitt.com/san-pham/tu-rack-6u/


#tủ_rank_6u


#tủ_mạng_6u


#cơ_khí_tt


#xưởng_cơ_khí_tt


collect
0
avatar
Xưởng Cơ khí T&T
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more