logo
logo

Storbanker redo för molnet – sneglar på Amazon och Microsoft

avatar
Charles Michels
img

De svårflirtade storbankerna går nu i allvarliga planer på att börja använda sig av Amazons eller Microsofts molntjänster - enligt en ny rapport.

Stora banker har varit långsammare att haka på de publika molntjänsterna, på grund av säkerhets- och regulatoriska skäl – men nu har de i allt högre grad börjat överväga om de ska använda sig av de här tjänsterna.

Detta eftersom de är under tryck att få ner kostnader och kunna utnyttja flexibiliteten att skala upp server- och lagringskapaciteten snabbt.

Enligt rapporten har många banker gått i funderingar om att utnyttja molntjänster som Amazon Web Services och Microsofts Azure i mer än tre år – men det är först de senaste sex till nio månaderna som de gått från att prata om AWS/Azure till att faktiskt dra upp interna planer på att börja använda det .

Användandet av publika moln är mycket begränsat, men enligt Deutsche Bank kommer det att växa betydligt under 2017.

En del it-ansvariga på bankerna säger i undersökningen att de skulle kunna gå från ingen användning alls av infrastruktur som tjänst till så mycket som 30 procent inom tre år.

collect
0
avatar
Charles Michels
guide
Zupyak is a the world’s largest content marketing community, with over 300 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.