logo
logo

På spaning bland fysikens kvantsprång

avatar
Troy Jones
img

I en av sina senaste spaningar konstaterade Jessika Gedin, stort fan av tv-serien The Big Bang Theory, att samarbetet mellan populärkultur och naturvetenskap kommer att växa sig allt starkare.

Och berättelsen om Ignaz Semmelweis som dog på sinnessjukhus, misstrodd efter han sagt att läkarna borde tvätta händerna mellan obduktion och förlossning.

Vem blir inte intresserad av hur bakterier och sjukdomar hänger ihop efter det?

Hennes intervjuer med pristagarna under de tv-sända Nobelmiddagarna har visat passionen för fysik, kemi och medicin.

Liksom hennes kärlek till litteratur förstås.

Kafka läste hon vid tolv.

collect
0
avatar
Troy Jones
guide
Zupyak is a the world’s largest content marketing community, with over 300 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.