logo
logo

Svenska snabbtåg sämst på punktlighet

avatar
Rosalie Lee
img

Svenska snabbtåg hamnar långt ned i internationell statistik över punktligheten.

Bara 66 procent av snabbtågen kom i tid på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö under perioden 2008–2015, skriver Svenska Dagbladet.

Som Ny Teknik redan berättat ligger Sverige illa till när tågens punktlighet jämförs med 66 procent av tågen i tid.

Motsvarande punktlighet i Japan var 99 procent.

I Spanien och Frankrike höll 98 respektive 92 procent av snabbtågen tiden.

– Vi har den sämsta punktligheten i Europa.

collect
0
avatar
Rosalie Lee
guide
Zupyak is a the world’s largest content marketing community, with over 300 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.