logo
logo

Lång startsträcka för nya snabbtåget

avatar
Donald Koontz
img

Fjärde gången gillt skulle man kunna säga när tyska järnvägen DB nu presenterar snabbtåget ICE 4.

Det ska provköras i 14 månader för att slippa barnsjukdomar.

Toppfarten bantas till 250 km/h.

130 tåg har DB beställt av Siemens.

Efter fem års utvecklingsarbete överlämnas alltså idag officiellt de första ICE 4-tågen till tyska järnvägsbolaget DB.

Exempelvis ska ett sjuvagnarståg rymma 456 sittande personer vid tåglängden 200 meter.

collect
0
avatar
Donald Koontz
guide
Zupyak is a the world’s largest content marketing community, with over 300 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.