logo
logo

Operatörsjättens nya drag – vill övervaka drönare

avatar
Michael Webster
img

Telekombolaget Vodafone överväger att gå in på marknaden för övervakning av drönartrafik.

Bolaget har haft ett möte med den europeiska luftfartsäkerhetsmyndigheten om att anpassa sitt nät för att spåra och identifiera obemannade luftfarkoster.

Det skriver Financial Times på måndagen.

Myndigheterna försöker utveckla ett ramverk för luftsäkerhet, där drönarna är inkluderade, inom den internationella luftfarten till 2030.

Alla berörda parter från Vodafone och myndigheterna framhåller att diskussionerna befinner sig "på ett mycket tidigt stadium".

Inga beslut på någon lösning har ännu tagits.

collect
0
avatar
Michael Webster
guide
Zupyak is a the world’s largest content marketing community, with over 300 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.