logo
logo

It-jättar vill stjälpa inreseförbudet

avatar
Paul Jennette
img

En lång rad amerikanska it- och teknikbolag planerar att träffas i dag för att diskutera hur Donald Trumps tillfälliga inreseförbud ska kunna stoppas.

Google, Airbnb och Netflix hör till de jättar som bjudits in.

Det är mjukvaruföretaget Github som kallat till mötet, som ska handla om eventuellt stöd till de rättsprocesser mot inreseförbudet som inletts på olika håll.

På inbjudningslistan står, förutom de ovan nämnda, exempelvis Adobe Systems, Dropbox, Mozilla, Pinterest, Reddit och Elon Musks rymdbolag SpaceX.

Amazon och Expedia har redan stöttat en av flera rättsliga processer mot inreseförbudet.

Presidentens nya dekret påverkar affärerna, enligt företagen.

collect
0
avatar
Paul Jennette
guide
Zupyak is a the world’s largest content marketing community, with over 300 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.