logo
logo

Roboten tar plats vid teatern

avatar
Angel Collins
img

I februari har varietéföreställningen Arise Amazons premiär på Orionteatern i Stockholm: En av de medverkande är sociala roboten Furhat.

När publiken anländer till föreställningen är den första de möter Furhat, en robot bestående av ett huvud som är skapad för att interagera med människor på ett så människolikt sätt som möjligt.

Furhat kan tala och förstå språk, känna igen ansiktsuttryck och själv visa egna känslouttryck.

– Publiken kommer att gå in i ett förrum och mötas av Furhat.

Vad som händer får bli lite av en överraskning.

Man kan se det som att de kliver in i en annan värld, som en resa man gör tillsammans, säger Karin Victorin, konstnärlig ledare och regissör för föreställningen.

collect
0
avatar
Angel Collins
guide
Zupyak is a the world’s largest content marketing community, with over 300 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.