logo
logo

Karlshamns kommun säger ja till ryska rör

avatar
Keith Hake
img

Regeringen gav grönt ljus till ryska rör i Karlshamn.

Nu är det Karlshamn som tar det slutliga beskedet.

Och treklöverstyret i Karlshamn röstar ja till avtalet mellan nederländska företaget Wasco och Karlshamns hamn, erfar TT.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson S har arbetat för att komma överens med regeringen om att möjliggöra affären – och i går blev det grönt ljus efter ett möte i Stockholm med försvarsministern och utrikesministern.

Frågan om ryska gasledningsrör ska få lagras i Karlshamns hamn avgörs i dag av Karlshamns kommunstyrelse.

Liberalernas Paul Hedlund håller fast vid sitt ja till de ryska rören.

collect
0
avatar
Keith Hake
guide
Zupyak is a the world’s largest content marketing community, with over 300 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.