logo
logo

Trots alla segrar i domstol – Copyswede väntar fortfarande på miljonerna

avatar
Mark Alexander
img

Förra året tog upphovsrättsorganisationen Copyswede hem två stora segrar i svenska domstolar.

Först avgjordes målet mot Telia där Högsta domstolen slog fast att Iphone ska beläggas med privatkopieringsavgift, eller kassettskatt som det ofta kallas.

– Vi förhandlar med Copyswede för vi måste lösa situationen som den är nu med rådande lagstiftning och rådande domstolstolkningar.

Men samtidigt fortsätter vi att jobba för att förändra det svenska systemet, säger Klas Elm som är vd för Elektronikbranschen och länge agerat motpart till Copyswede.

Nästan ingen privatkopierar längre enligt ny undersökning

Branschorganisationen drog sig för en tid ur samtalen helt, men efter Telia-domen har de återvänt till förhandlingsbordet.

collect
0
avatar
Mark Alexander
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 300 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.