logo
logo
Sign in

Tại sao SEO OnPage quan trọng?

avatar
Khánh Hitech
Tại sao SEO OnPage quan trọng?

Tại sao SEO OnPage quan trọng? Câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản nhưng có khá nhiều người mà ngay cả “dân” SEO cũng không thể giải thích được một cách rõ ràng cho tới nay.

Đối với SEO web, điều mà bạn cần nhớ kỹ rằng SEO OnPage với nội dung content chuẩn SEO là rất quang trọng và Google luôn quan tâm tới hành vi của người đọc với nội dung được bạn cung cấp, vì vậy, hãy đầu tư Contents SEO theo ý nghĩa VÌ NGƯỜI DÙNG là điều hết sức cần thiết.

TẠI SAO SEO ON-PAGE QUAN TRỌNG?

Thuật toán của Google hiện tại đã cải tiến và thông minh hơn rất nhiều khi áp dụng trí tuệ nhân tạo, luôn có sự sàn lọc để tìm những nội dung tốt nhất và xứng đáng với các vị trí đứng top. Google không chỉ xem xét điểm số SEO Onpage của một bài viết, nó cũng đưa nhiều yếu tố khác như tín hiệu truyền thông xã hội (shares, likes, tweets, follows,  …), chất lượng backlinks, Uy tín của domain, và nhiều yếu tố Off-page khác.

...

*XEM THÊM TẠI:

collect
0
avatar
Khánh Hitech
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more