logo
logo
Sign in

bo sung canxi cho tre

avatar
Monmon
bo sung canxi cho tre

Trong cơ thể canxi chỉ chiếm khoảng 1,5-2% trọng lượng cơ thể, phần lớn canxi tập trung ở xương răng, số ít còn lại nằm ở trong máu và dịch ngoại bào. Canxi là chất vi khoáng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của trẻ, canxi tham gia cấu tạo xương, răng, là thành phần chính tạo nên bộ khung xương của cơ thể.

xem thêm: https://monmom.vn/4-dieu-can-luu-y-de-bo-sung-canxi-cho-tre-hieu-qua/

#bổ_sung_canxi_cho_trẻ, #bổ_sung_canxi_cho_chậm_ mọc_răng, #bổ_sung_canxi_cho_trẻ_1_tuổi, #mon_mom

 

collect
0
avatar
Monmon
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more