logo
logo
Sign in

Mất cảm xúc khi quan hệ

avatar
Thám Tử Liên Việt
Mất cảm xúc khi quan hệ

Lúc đàn ông xem cực kỳ nhiều bức ảnh, phim nóng, khi làm tình thực tiễn nhiều khả năng tạo nên cảm nhận nhạt tênh, không như chờ mong và bởi đó không đạt kích động. Hơn nữa, lúc sử dụng quá đà những bức ảnh này, phái mạnh cũng tự thỏa mãn quá ngưỡng dẫn tới cảm nhận chai sạn, đã hết xúc cảm. Tự thỏa mãn nhiều cũng gây tổn thất sức lực, giảm thiểu phấn chấn khi làm tình thực thụ.

Xem thêm: https://radiovybe.com/thamtulienviet/?link-id=45099

#không_có_cảm_giác_khi_quan_hệ_với_chồng, #dịch_vụ_thám_tử, #dịch_vụ_thám_tử_247

collect
0
avatar
Thám Tử Liên Việt
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more