logo
logo
Sign in

کانال خبری ایران

avatar
vida alipour

این روزها کم کم به دورانی نزدیک می شویم که رسانه های مکتوب مثل روزنامه ها و مجلات ،جای خود را به سایتهای خبری و روزنامه های آنلاین می دهند.

بنابراین هر روز که از پیشرفت فن آوری اطلاعات می گذرد،نقش سایتهای خبری و خبرگزاریهای آنلاین، هاریکا خبر بیشتر و بیشتر می شود. امکانات بهترین سایت های خبری کدامند؟ بیشتر مردم از بعضی امکاناتی که در سایت های خبری ارائه شده اند آگاهی دارند، اما آیا می دانید بهترین سایت های ایرانی با موضوعیت خبری باید چه امکانات جامع و حرفه ای داشته باشند؟

لیست مهم ترین امکانات بهترین سایت های خبری ایرانی محتوای با کیفیت بالا، ساده و خوانا.کانال خبری ایران انتشار اخبار صحیح همراه با منبع. دسته بندی، چیدمان و گرافیک سایت باید مناسب سایت های خبری باشد (کاربر پسند). طراحی واکنشگرا داشته باشد. به روز رسانی اخبار. استفاده از تصاویر با کیفیت و تا حد ممکن کم حجم. امکان ارسال ایمیل خبری توسط کاربران. قرار دادن زبان های دیگر در زیر دامنه ها. استفاده از انواع عکس و فیلم در کنار خبر. احترام به باورهای دینی و سنتی اقوام مختلف. بی طرف بودن در مسائل مختلف و پرهیز از سیاست زدگی. حال که با برخی امکانات سایت های خبری آشنا شدید کانال خبری ایران با نام سایت خبری هاریکا در سال 99 کار خود را در زمینه اخبار ایران و جهان شروع کرد

collect
0
avatar
vida alipour
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more