logo
logo
AI Products 

Quy trình thi công và tiêu chuẩn nghiệm thu sơn nước chuẩn xác nhất

avatar
Đại lý sơn Epoxy
Quy trình thi công và tiêu chuẩn nghiệm thu sơn nước chuẩn xác nhất

Cách thẩm định và kiểm tra công trình kiến trúc lát sơn nước


Lúc công trình kiến trúc đã tinh chỉnh, tiêu chuẩn nghiệm thu công tác sơn nước được xác nhận như sau :


Phía bên ngoài lớp sơn sau cùng phải đều màu, thiếu hẳn vết ố , loang lổ hoặc vết chổi sơn.

Ngoài mặt sơn phẳng, nhẵn bóng và không bị nứt hoặc cộm vết sơn.


Nghiệm thu sơn nước gi�p đảm bảo chất lượng c�ng tr�nh tối đa


Ẩn màu của lớp sơn nằm ở dưới lớp mạ trên cùng.

Ngoài mặt lớp sơn thiếu hẳn bọt bong bóng khí. Không hạt bột sơn đóng cục và nết sứt mẻ bên ngoài lớp sơn.

Nếu mặt sơn có họa tiết thì họa tiết phải theo đúng xây dựng về hình dáng, kích cỡ và độ đều đặn.


Triển vọng qua thông tin này chúng ta sẻ biết cách thẩm định và kiểm tra sơn nước cho công trình kiến trúc của bản thân.


#Tiêu_chuẩn_nghiệm_thu_sơn_nước #nghiệm_thu_sơn_nước #Tiêu_chuẩn_nghiệm_thu_công_tác_sơn_nước #Tiêu_chuẩn_thi_công_và_nghiệm_thu_sơn_nước #dailysonepoxy

collect
0
avatar
Đại lý sơn Epoxy
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more