logo
logo
Sign in

دستگاه های آب شیرین کن شرکت ازن استریل

avatar
OS
دستگاه های آب شیرین کن شرکت ازن استریل

آب شیرین کن
اسمز معکوس

اسمز معکوس فرآیندی برای جداسازی آب و نمک های محلول به وسیله غشاهای نیمه تراوا تحت تأثیر فشار (54 تا 80 بار برای تصفیه آب دریا) است. این فرآیند در دمای اتاق کار می کند و شامل تغییر فاز نمی شود. غشاهای پلیمری مورد استفاده به مولکول های آب اجازه عبور می دهند و ذرات، نمک های محلول، مولکول های آلی به اندازه 10-7 میلی متر را از خود عبور نمی دهند.


انرژی مورد نیاز اسمز معکوس تنها انرژی الکتریکی است که عمدتاً توسط پمپ های فشار قوی مصرف می شوداگر ما.


محتوای نمک آب اسمز شده حدود 0.5 گرم در لیتر است.


اصل اسمز معکوس

اسمز انتقال حلال (در بیشتر موارد آب) از طریق یک غشای نیمه تراوا تحت اثر گرادیان غلظت است.


سیستمی را با دو محفظه در نظر بگیرید که توسط یک غشای نیمه تراوا از هم جدا شده اند و حاوی دو محلول با غلظت های مختلف است پدیده اسمز منجر به جریان آب از محلول رقیق به محلول غلیظ می شود. اگر سعی شود با وارد کردن فشار به محلول غلیظ از این جریان آب جلوگیری شود، مقدار آب منتقل شده توسط اسمز کاهش می یابد. زمانی فرا می رسد که فشار اعمال شده به حدی خواهد بود که جریان آب قطع می شود. اگر برای سادگی، محلول رقیق را آب خالص فرض کنیم، این فشار تعادلی را فشار اسمزی می نامند.اسمز و اسمز معکوس

افزایش فشار فراتر از فشار اسمزی منجر به جریان آب در جهت مخالف جریان اسمزی می شود ، یعنی از محلول غلیظ به سمت محلول رقیق: c پدیده اسمز معکوس است. .

نمک زدایی دریایی توسط دستگاه آب شیرین کن صنعتی شرکت ازن استریل : حذف نمک های محلول از آب دریا و در برخی موارد از آب های شور (کمی شور) دریاهای داخلی، آب های زیرزمینی بسیار معدنی (مانند آب نمک های زمین گرمایی) و فاضلاب های شهری. این فرآیند آب‌های غیرقابل استفاده را برای مصارف انسانی، آبیاری، کاربردهای صنعتی و اهداف مختلف دیگر مناسب می‌سازد. فن‌آوری نمک‌زدایی موجود به مقدار قابل توجهی انرژی، معمولاً به شکل سوخت‌های فسیلی، نیاز دارد و بنابراین این فرآیند گران است. به همین دلیل معمولاً فقط در مواردی استفاده می شود که منابع آب شیرین از نظر اقتصادی در دسترس نباشد. علاوه بر این، میزان انتشار گازهای گلخانه ای و پساب های آب نمک تولید شده توسط کارخانه های آب شیرین کن، چالش های زیست محیطی قابل توجهی را ایجاد می کند


نمک زدایی آب دریا یک تصور باستانی است. ارسطو یک روش تبخیر را توصیف کرد که توسط ملوانان یونانی قرن چهارم قبل از میلاد استفاده می شد. یکی از نویسندگان عرب قرن هشتم پس از میلاد رساله ای در مورد تقطیر ارائه کرد. در قرن 19 توسعه ناوبری بخار تقاضا برای آب بدون خوردگی برای دیگهای بخار را ایجاد کرد و اولین حق امتیاز برای فرآیند نمک زدایی در انگلستان در سال 1869 اعطا شد. در همان سال، اولین کارخانه تقطیر آب توسط دولت بریتانیا در عدن، برای تامین کشتی هایی که در بندر دریای سرخ توقف می کنند. اولین دستگاه بزرگ برای تامین آب برای مقاصد تجاری در سال 1930 در آروبا، نزدیک ونزوئلا ساخته شد. تا سال 2019 حدود 18000 کارخانه نمک‌زدایی که در

مجموع بیش از 95 میلیون متر مکعب (بیش از 3.4 میلیارد فوت مکعب) آب آشامیدنی در روز تولید می‌کردند در سراسر جهان فعال بودند.

collect
0
avatar
OS
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more