logo
logo
AI Products 

hien tuong non tro o tre so sinh

avatar
Monmon
hien tuong non tro o tre so sinh
Nôn trớ là biểu hiện thức ăn trong dạ dày bị đẩy ngược lên thực quản rồi trào ra miệng. Hiện tượng nôn trớ thường gặp hầu hết ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là khi trẻ ăn no, vặn mình. Nôn trớ sinh lý ở trẻ sơ sinh thường không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.
#monmom, # hiện_tượng_nôn_trớ_ở_trẻ_sơ_sinh, # nguyên_nhân_nôn_trớ_ở_trẻ_sơ_sinh, # bỏ_trớ_ở_trẻ_sơ_sinh_có_nguy_hiểm_không
collect
0
avatar
Monmon
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more