logo
logo
AI Products 

Vad ingår i olika typer av biltjänster?

avatar
mattssonsbilservice
Vad ingår i olika typer av biltjänster?

En bilservice är en underhållskontroll som utförs med jämna mellanrum (minst en gång per år) eller efter att ett visst antal mil har körts. Serviceintervallen anges av biltillverkaren som skapar ett serviceschema som du ska följa.


Byte av åldrande delar och vätskor, samt visuella undersökningar för att säkerställa att kritiska komponenter fortfarande fungerar korrekt, är alla en del av bilservice. Det är inte att förväxla med ett MOT-test, som är en laglig besiktning för att intyga att fordonet är säkert att köra utifrån en specifik checklista med standarder som Trafikverket ställt.

collect
0
avatar
mattssonsbilservice
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more