logo
logo
Sign in

بی انگیزگی در پرسنل

avatar
arkatiraie
بی انگیزگی در پرسنل

بی انگیزگی در پرسنل

یکی از مسائل و مشکلات مهم در کسب و کار ها بحث بی انگیزگی پرسنل است. این مسئله می توان تاثیر مستقیمی بر نحوه عملکرد کسب و کار بگذارد به همین دلیل است که کسب و کار ها همیشه به دنبال رفع آن هستند. معمولا پرسنل در ابتدای استخدام شدن بسیار با انگیزه و پر هیجان هستند. اما با گذشت زمان کم کم از انگیزه و هیجان آن ها کم می شود. اما دلیل این بی انگیزگی و از دست دادن هیجان در کار پرسنل چیست؟ در این مقاله که نوشته وبسایت کاسب یار است به برخی دلایل بی انگیزگی پرسنل اشاره می کنیم. شناخت دلایل بی انگیزگی پرسنل کمک می کند تا بتوان این مشکل را در کسب و کار بسیار آسان تر از پیش حل کرد.

1. وجود نا عدالتی میان پرسنل

در برخی از کسب و کار ها ممکن است میان پرسنل عدالت به درستی رعایت نشود. عدم رعایت ناعدالتی میان پرسنل یکی از مهم ترین دلایل بی انگیزگی پرسنل است. در صورتی که با پرسنل به شکل یکسان رفتار نشود و به برخی از آنان احترامی مانند بقیه پرسنل گذاشته نشود باعث می شود تا در برخی از پرسنل بی انگیزگی وجود بیاید

اما راه حل این موضوع چیست؟ برای رفع این مشکل مدیران باید بدون توجه و نظر شخصی به پرسنل، با همه ی پرسنل و کارمندان به یک شکل و با احتران رفتار کنند. همچنین قوانینی که تعیین می شود باید برای کلیه پرسنل و کارمندان به شکل یکسان باشد و برای کسی به دلایل شخصی استثنا قائل نشوید.

2. وجود حس ناامنی شغلی

گاهی مواقع پرسنل در کسب و کار ها یا شرکت ها قرارداد کار موقت دارد به همین دلیل آنان هیچگاه نمی توانند با خیال آسوده کار خود را انجام دهند و همیشه به دنبال شغلی دیگر نخواهند بود. علاوه بر آن گاهی ممکن است شرایطی پیش بیاید که کسب و کار در شرایط نابسامان و نا ثباتی قرار داشته باشد. در اینگونه مواقع معمول به پرسنل حس ناامنی شغلی منتقل می شود. بحث ثبات و پایداری محل کار بسیار در ایجاد حس ناامنی شغلی موثر است. نگرانی درباره حفظ شغل باعث می شود تا استرس زیادی به کارمند وارد شود و در نهایت منجر به بی انگیزگی می شود.

3. عدم وجود اعتماد به نفس در پرسنل

یکی از دلایل شخصی که باعث بی انگیزگی در پرسنل می شود نداشتن اعتماد به نفس است. عدم اعتماد به نفس معمولا به دلیل شکست های گذشته، ترس از شکست و... ایجاد می شود. اعتماد به نفس نداشتن پرسنل باعث می شود تا آنان نخواهند برای کاری داوطلب شوند. مدیران و بخش منابع انسانی می توانند با تکنیک ها و استراتژی های خود این مشکل را حل کنند.

4. رهبری ضعیف

گاهی مواقع پیش می آید که رهبر و مدیر تیم کسب و کار به دلیل تجربه کم عملکردی ضعیف دارد یا حداقل پرسنل اینگونه فکر می کنند. وجود این باور در پرسنل باعث می شود تا پرسنل کم کم تمایل خود را برای کار زیر نظر او از دست بدهند. مدیران اغلب الهام بخش کارمندان و پرسنل خود هستند به همین دلیل اگر این رهبران از تجربه کافی برخوردار نباشند یا عملکردی ضعیف داشته باشند باعث می شود تا کارکنان کم کم بی انگیزه شوند. مدیران می توانند با استفاده از یک مشاور کسب و کار مشکل بی تجربگی، عملکرد ضعیف یا بی انگیزگی در پرسنل را از بین ببرند.

5. مدیریت ذره بینی در کسب و کار

گاهی مواقع مدیران کاری را به پرسنل خود محول می کنند اما منابع و ابزار لازم برای انجام آن یا در کسب و کار وجود ندارد و یا این ابزار مورد نیاز در اختیار آن کارمندار قرار نمی گیرد. این موضوع باعث می شود تا پرسنل بی انگیزه شوند. مدیران در این مواقع تنها می خواهند از این که همه وظایف به خوبی انجام شود اطمینان حاصل کنند اما این موضوع تنها باعث می شود تا تلاش کارمندان برای ارتقاء شغلی بیهوده باشد. این امر باعث ایجاد بی انگیزگی در پرسنل و کارمندان می شود

6. نبود حس ایمنی و راحتی

معمولا کارمندان و پرسنل 8 ساعت از روز خود را در محل کار سپری می کنند به همین دلیل نیاز دارند تا در محل کار احساس راحتی و ایمنی کنند. حس راحتی و ایمنی تنها به بعد جسمی مربوط نیست بلکه افراد نیاز دارند تا از لحاظ روانی نیز در محل کار خود حس راحتی کنند. قطعا هیچکس دوست ندارد تا در محیطی سرد، بی روح، بدون استراحت و با وجود فشار های روانی کار کند. وجود این موارد در کسب و کار باعث می شود تا پرسنل و کارمندان حس نا امنی و ترس کنند که از مهم ترین عوامل در بی انگیزگی پرسنل است

7. عدم وجود سیستم ارتقا و پیشرفت

همه دوست دارند تا در کار خود پیشرفت کنند و ببینند که کاری که انجام می دهند برای افرادی مهم است. زمانی که پرسنل حس کنند کار هایی که انجام می دهند دیده نمی شود و در نهایت قرار نیست در کار خود پیشرفت کنند انگیزه خود را از دست می دهند. انجام فرایند اموزش و ایجاد فرصت های ارتقا شغلی به پرسنل کمک می کند تا انگیزه برای کار پیدا کنند

8. حس دیده نشدن

همه ی ما علاقه داریم تا کاری که انجام می دهیم و مشارکتمان دیده شود به همین دلیل مدیرانی که کار پرسنل خود را بدیهی می دانند باعث می شود تا پرسنل و کارمندانشان در مورد کارشان بی انگیزه شوند.

9. نبود حس وحدت میان پرسنل

این موضوع که میان پرسنل تعامل و حس وحدت وجود داشته باشد. تحقیقات نشان می دهد که در محیط های کاری که میان پرسنل حس دوستی و وحدت وجود داشته باشد حس رضایت از کار در پرسنل 50 درصد افزایش می یابد. کارمندان باید در محیط کار حس آرامش و دوستی کنند. در محیط هایی که میان پرسنل حس وحدت وجود نداشته باشد و یا میان برخی از آن ها خصومت وجود داشته باشد باعث می شود تا انگیزه کاری تقریبا همگی آنان کاهش پیدا کند.

10. حجم کاری زیاد و حقوق پایین

در صورتی که کارمندان حجم کاری غیر معقولی داشته باشند و یا نسبت به کاری که انجام می دهند حقوق مناسبی را دریافت نکنند باعث می شود تا انگیزه کاری میان آنان کاهش یابد به همین دلیل بهتر است میان کار و حقوق پرسنل عدالت برقرار شود.

همچنین شما در وبسایت lauthinvestigations می توانید 8 مورد را در مورد بی انگیزگی پرسنل بخوانید


collect
0
avatar
arkatiraie
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more