logo
logo
AI Products 

Kỳ Co Gateway Quy Nhơn - ™ 【Giá Bán Chính Thức 】 ®

avatar
Kỳ Co Gateway Quy Nhơn - ™ 【Giá Bán Chính Thức 】 ®
Kỳ Co Gateway Quy Nhơn - ™ 【Giá Bán Chính Thức 】 ®

Kỳ Co Gateway Quy Nhơn - ™ 【Giá Bán Chính Thức 】 ®   

Kỳ Co Gateway khu đô thị cửa ngõ dẫn vào kỳ quan Kỳ Co – Eo Gió nổi tiếng. Dự án được quy hoạch và phát triển trên quỹ đất rộng hơn 45ha của địa bàn xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Địa chỉ: Quốc Lộ 19B Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Phone: 0901383456

Email: [email protected]

Tags: #KyCoGateway, #đất_nền_Kỳ_Co_Gateway, #Kỳ_Co_Gateway_Bình_Định, #thiên_đường_nghỉ_dưỡng, #đất_nền

Website: https://kyco-gateway.com/

Social:

https://www.bakespace.com/members/profile/kycogateway/1463133/

http://www.lawrence.com/users/kycogateway/

https://www.mmorpg.com/profile/kycogateway

https://forums.mmorpg.com/profile/kycogateway

https://www.sqlservercentral.com/forums/user/kycogateway

collect
0
avatar
Kỳ Co Gateway Quy Nhơn - ™ 【Giá Bán Chính Thức 】 ®
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more