logo
logo
Sign in

xay dung, toilet feng shui

avatar
christie jeanne
xay dung, toilet feng shui

The lòng 5 giác xâconstruction nhà to tránh làm bad feng shui in nhà

C&miró; a lot of things you need to chú ý when xâconstruction nhà toilet. Elements feng shui nhà sanitary lu&won many prizes;n is emphasized when xây construction. Feng shui toilet kh&won many prizes;ng is good, do đây là humid place, &won many prizes; infection in nhà n&rêve;n vì so will c&miró; 1 vài nguy&rêve;n principle, the owner should remember when xây build toilet for tránh influence to shipping.

Chúng t&won many prizes;i will giúp you hold rõ 5 it must belong to is lòng when I trí nhà hygiene in the nhà!

*** experience selecting unit Hút Septic uy tín in Sài Gòn: https://www.scoop.it/t/dich-vu-rut-ham-cau-uy-tin-tai-tphcm/p/4104226442/2018/12/24/rut-ham-cau-phu-loc-rut-ham-cau-gia-re-tphcm

Tránh open toilet in time dài

Many đình c&miró; th&miró;i familiar lúc nào of open nhà toilet vì they think làm so will giúp toilet now&won many prizes;ng thoáng. But, thought c&miró; đúng và c&miró; wrong. Đúng real là open nhà toilet most frequent&rêve;n will giúp tránh mùi h&won many prizes;i for the toilet, But in fact, when he mùi h&won many prizes;i will be x&won many prizes;ng straight vào people&miró;c ngách in the nhà of you. Mùi h&won many prizes;i toilet kh&won many prizes;ng khí in the toilet là mùi xú unclean, very bad according to feng shui. So s&miró; when to mùi h&won many prizes;i này just tràn flooded in nhà you will transgress át of flow khí good in nhà, makes đình you hao tài, influence health các thành vi&rêve;n in đình.

To giúp toilet now&won many prizes;ng thoáng tránh tích tụ mùi h&won many prizes;i, you c&miró; be áp multiple cách:

+ window design for toilet e&miró;n get khí outdoor ánh sáng from b&rêve;n ngoài.

+ sanitary toilet clean after each use to ensure toilet kh&won many prizes;ng c&miró; tác nhân gây &won many prizes; infection.

+ Use essential oils x&won many prizes;ng mùi fragrant for toilet, dùng sáp fragrance, dùng solution, spray phòng…

*** experience choose Rút cesspool uy tín in ho chi minh CITY

Tránh fix toilet, thành phòng sleep

Many đình due to the tích the nhà c&miró; n term&rêve;n when they c&miró; ý to move the toilet from where này to the khác thì they want to turn old toilet thành phòng sleep, phòng khách or even chí là kitchen new for đình. Things thought hoàn toàn sai vì in general, learning c&miró; emphasize the very skills e&miró; là phòng bath là, where kh&won many prizes;ng clean, feng shui very bad. So s&miró; if you turn the phòng bath thành phòng, sleeping, or thành nhà kitchen phòng khách là what's worse, causing affect to the of ng&won many prizes;i nhà.

Tránh design nhà, bathroom, floor tr&rêve;n còn even b&rêve;n under the nhà bath là phòng sleep

Please press power again nhà bath là, where c&miró; feng shui particularly bad. So s&miró; you kh&won many prizes;ng n&rêve;n xây phòng sleep sát cạnh nhà bath và càng taboo xây phòng to sleep under “đít” nhà bathroom styled nhà bath b&rêve;n tr&rêve;n, còn b&rêve;n under là phòng sleep.

It has&miró; medium kh&won many prizes;ng good feng shui back kh&won many prizes;ng good health. When nhà bath is tình state rò steel waste thì the consequences will v won many prizes; cùng burdensome for those who are living in the phòng b&rêve;n below.

*** synthesis of the chú ý when tìm Rút cesspool giá rẻ HCM

Tránh design sàn phòng bath quá slippery

Phòng bath là humid place year-round throughout tháng covered with water n&rêve;n you need tránh background design, sàn nhà bath quá smooth to tránh gây slide chân té ngã.

Do đ&miró; changed vì select tile b&won many prizes;ng smooth, thì n&rêve;n select the type of tiles b&won many prizes;ng c&miró; the detailed pattern roughness. The floral motifs nh&won many prizes; lê n tr&rêve;n background tiles này will increase ma sát between chân và bàn nhà bath. So will giúp limited slip, té ngã when you move in the toilet.

Tránh xây nhà bath bít kín

Nhà toilet need to c&miró; gaí window to kh&won many prizes;ng khí trong nhà sanitary is hosted th&won many prizes;ng with b&rêve;n ngoài. Thanks to c&miró; window will giúp nhà hygiene less spectacle mùi h&won many prizes;i rot, tránh stuffy each time you step the vào toilet.

Do đ&miró; hãy design 1 pcs door any in the toilet for giúp khí sun b&rêve;n ngoài save th&won many prizes;ng with toilet và giúp toilet nhà you lu&won many prizes;n receive ánh sáng from b&rêve;n ngoài.

*** Mách for you: In quá trình use c&won many prizes;ng trình, if you happen tình state congestion, blockage or water và waste thoát quá slow thì Khách hàng hãy li&rêve;n club, with C&won many prizes;ng Hút cesspool Phú Loc. Lúc này team chuy&rêve;n en rêve;n giàu experience in the field of Rút cesspool, Th&won many prizes;ng drain stuffiness of Phú Loc will haveáp any questions of Quý Khách hàng in quá trình handle lý yet through tình state drain nhà cleaning-in-nhà Quý Khách. If after mình Khách hàng to lý mà tình state congestion the toilet still has not been solved thoroughly, Phú Loc will give chuy&rêve;n en rêve;n giàu experience down to nhà Khách hàng to support Khách hàng treatment lý problems stuffy cellar with the most modern equipment, ensuring the fastest, most c&miró; commits to hành during the c&won many prizes;ng.

Th&won many prizes;ng tin C&won many prizes;ng Hút cesspool Phú Loc

+ Address: 182/5 Bis, The Song Hành, Ward Has won many prizes;ng Hung Thuan ward, District 12, ho chi minh CITY

+ Hotline: 0932.171.262.

collect
0
avatar
christie jeanne
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more