logo
logo
AI Products 

Hur extraherar man bilagor från PST-filer?

avatar
Karter Scott
Hur extraherar man bilagor från PST-filer?

Att skicka och ta emot filer via e-post är ett mycket enkelt sätt att dela datafiler med andra användare. Detta gör att e-postfacket kan spara filen permanent och leder med tiden till problem med tidigare lagringsutrymme.


Om ditt svar på dessa frågor är ja, kanske du också vill överväga att förbättra din datalagring eftersom dessa hårda bilagor försvagar din Outlook. I den här tekniska guiden kommer vi att beskriva några enkla strategier för att extrahera Outlook-e-postmeddelanden för att placera dig i en enda mapp.


LADDA NER NU


Gratis lösning för att extrahera bilagor från PST-filer


För att fritt extrahera bilagor från Outlook PST-filer


Steg 1- Starta din Microsoft Outlook-applikation.

Steg 2- Öppna e-postmeddelandet som du vill extrahera bilagan från.

Steg 3- Peka med muspekaren över en av de bifogade bilagorna och högerklicka på den. Välj sedan alternativet Spara alla bilagor från rullgardinsmenyn.

Steg 4- Därefter öppnas fönstret Spara alla bilagor.

Steg 5- Klicka på OK för att fortsätta.

Steg 6- Bläddra sedan och ange en mapp på ditt system för att spara denna e-postbilaga. Efter att ha angett en metod.

Steg 7- Klicka på OK för att slutföra extraheringen


Det här är stegen för att slutföra extraheringen av bilagorna från Outlook PST-filerna manuellt. Men innan du vet, låt oss veta om de hinder som användarna möter för att extrahera bilagor från PST-filer. Hindren är:


• Tar mycket tid för användarna

• risken för dataförlust är större

• Användare kan inte välja hur många filer som ska extraheras


En enkel metod att extrahera bilagor från PST-filer


För enkel och tillförlitlig extrahering av Outlook PST-filer måste användare gå igenom dessa få


steg. Låt oss följa dessa steg för att extrahera bilagor från PST-filer:


1. Öppna appen och välj filerna

2. Få en förhandsvisning av dessa filer

3. Leta upp sökvägen för att spara den extraherade filen

4. Klicka slutligen på extrahera-knappen


Dessa steg är lätta att följa av alla användare och utan risk för fel kan användare bära extraheringen av bilagorna från Outlook PST-filer.


Varför måste användare välja den här appen?


Användare måste välja denna avancerade applikation som:


• Den är lätt att använda

• Ger många avancerade funktioner

• Bekväm att använda

• Ingen dataförlust eller datakorruption är där


Några fantastiska funktioner


Här är några av funktionerna som tillhandahålls av denna fantastiska applikation. Låt oss gå igenom dessa funktioner:


• Lätt att hantera: Detta avancerade verktyg är lätt att använda av alla användare och alla nybörjare kan använda denna fantastiska applikation. Användare som använder denna avancerade applikation möter inga hinder.

• Stor noggrannhet: Utan någon form av fel kan användare få ett korrekt resultat varje gång. Inget fel möter användarna när de får det korrekta resultatet.

• Avancerat GUI: Applikationen främjar ett avancerat grafiskt användargränssnitt för användarna så att varje användare kan interagera med denna applikation.

• Direkt extrahering: Användare kan alla extrahera bilagor från Outlook PST-filer direkt utan några hinder. Applikationen är oberoende och användare behöver inte vara beroende av något annat verktyg.

• Utdragning av alla storlekar: Från små till stora tillbehör kan enkelt extraheras med denna avancerade applikation.


Slutförklaring


Detta är en av de fantastiska applikationerna som en användare kan använda. En gratis demoversion är också tillgänglig för användarna. Användare kan extrahera några av bilagorna från Outlook PST-filer med denna demoversion. Dessutom, om användare är lämpliga med denna gratis demoversion kan de köpa den licensierade versionen.

collect
0
avatar
Karter Scott
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more