logo
logo
Sign in

Forsker på norsk rett på nett og i biblioteket

avatar
Ancestor Wisdon
Forsker på norsk rett på nett og i biblioteket

Når jeg forsker på skandinaviske jurisdiksjoner her på Law Library of Congress, blir jeg ofte overrasket over hvor enkelt det er å få tilgang til mye av materialet. Landet som virkelig har gått langt for å gjøre det enklere å forske på lovene er Norge.

I 2001 var Norge det første landet i Europa som gjorde nettpublisering av sine lover til en offisiell versjon. Nå bringer Nasjonalbiblioteket hele landets historie inn i det 21. århundre ved å jobbe for å digitalisere hele samlingen, gi gratis tilgang til enhver person med datamaskin og norsk IP-adresse. Snart vil folk i Norge kunne lese dette materialet på smarttelefonen mens de kjører buss til jobb eller drikker morgenkaffen!

For resten av oss utenfor Norge har vi fortsatt gratis tilgang til hovedkildene til norsk lov. All gjeldende lovgivning er tilgjengelig på www.lovdata.no. Det hjelper selvsagt å kunne lese norsk, men heldigvis gjør Universitetet i Oslo (uoffisielle) oversettelser av lovverk tilgjengelig på sine nettsider. Du kan søke på engelsk, og hvis du bare vil surfe, klikker du på søk uten å angi noen informasjon, vil du få en lang liste over oversatte handlinger du kan gå gjennom. Vær nøye med å sjekke at loven du ser på inneholder alle endringene – skandinaviske lover endres ganske ofte. Det er også flott at engelske sammendrag og oversettelser av nyere høyesterettssaker finnes på domstolens nettside.

Her er vår nettside for å fortelle deg om advokat i ski byen Norge

Du kan kanskje få tilgang til Nasjonalbibliotekets samling mens du sitter her! Raftsund, Lofoten, Norge (mellom ca. 1890 og ca. 1900). Kilde: Library of Congress Prints and Photographs Division, //hdl.loc.gov/loc.pnp/ppmsc.06174.

Du kan kanskje få tilgang til Nasjonalbibliotekets samling mens du sitter her!

Raftsund, Lofoten, Norge (mellom ca. 1890 og ca. 1900). Kilde: Library of Congress Prints and Photographs

En annen nyttig kilde er Stortingets nettsider, som nylig har gjort stortingsmateriale fra 1814 til 2001 tilgjengelig på nett (kun på norsk). Statens hjemmeside er også et godt utgangspunkt for å forske på lover og regler og deres bredere kontekst.

Det finnes også en rekke fysiske ressurser her på Jussbiblioteket som kan hjelpe deg å få en bedre følelse av norsk lovgivning. Å lese uavhengighetsmaterialet fra 1814 på nettet er effektivt og hendig, men det faktum at teksten har overlevd 200 år blir veldig reell når man blar de skrøpelige sidene i en bok fra 1800-tallet. Selv om jeg aldri ville våget å lese den mens jeg drakk morgenkaffen!

The Library of Congress har flere bøker om historien til hendelsene i 1814:Erik Vullum, Hvorledes Norge Blev Frit [How Norway Became Independent] (1914)

KONG Christian Frederiks VIII Dagbok 1814 Fra Hans Ophold i Norge i 1814 [Kong Christian Frederiks VIII Dagbok 1814 fra hans besøk i Norge i 1814] (1918)

Nils Höjer, Norska Grundlagen och dess Källor [Den norske grunnloven og dens kilder] (1882)

Ressurser om rettsforholdet mellom de skandinaviske landene generelt inkluderer:

Danske og Norske Lov i 300 år, Festskriftet er Udgivet i Anledning af 300året av Udstedelsen af ​​Christian V’s Danske Lov [Dansk og norsk lov i 300 år] (1983)

Kong Christian den Femtes Norske Lov (1800)

Erik Lönnroth, Sverige och Kalmar-Unionen, 1397-1457 [Sverige og Kalmarunionen] (1934)

Valdemars Sonner og Unionen (1960)

En annen interessant historisk tittel er: Snorre Sturlasson, Heimskringla; eller, Lives of the Norse Kings (1932). I tillegg er noen av de tidligste lovene i Norge oversatt til engelsk i en bok fra 1935 som nylig ble utgitt på nytt i 2008.

Når det gjelder primærrettslige ressurser, har Jussbiblioteket både gjeldende og historiske versjoner av Norges lovverk: Norges Lover. Kopier av lovene fra Norsk Lovtidend er også tilgjengelig for forskere. Digitaliserte kopier av tidsskriftet publisert etter 2001 er tilgjengelig på Lovdatas nettsider.

Det er en veiledning til nettbaserte ressurser for norsk rettsforskning på Jussbibliotekets nettsider som en del av Guide to Law Online. Lovbiblioteket har også publisert en rapport som omtaler lovene knyttet til massakren som fant sted i Norge i 2011.

For utvalgte norske juridiske nyheter, se Law Librarys Global Legal Monitor.

Her er en Youtube-video av en norsk advokat som er sinnssykcollect
0
avatar
Ancestor Wisdon
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more