logo
logo
Sign in

Thi công chống thấm

avatar
Đại lý sơn Epoxy
Thi công chống thấm

 Tại sao phải thi công chống thấm?

Nếu không chống thấm từ đầu, công trình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về chất lượng và mặt thẩm mỹ như tường nấm mốc, loang lổ,…

Vậy nguyên nhân của việc bị thấm dột là gì?

Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thất thường của Việt Nam lẫn việc bê tông hay bị giãn nở, co ngót sẽ càng làm cho nước dễ xâm nhập nhanh chóng.Từ đó, công trình xây dựng có nhiều khoảng rỗng và khe hở, đường ống cấp thoát nước cũng bị rò rỉ sau 1 thời gian. Kết quả là nước sẽ thẩm thấu từ các mao quản của bề mặt vật liệu vào sâu bên trong và gây ra tình trạng thấm dột. 

Xem thêm: https://dailysonepoxy.com/thi-cong-chong-tham/

# đại_lý_sơn_epoxy, # Thi_công_Sơn_epoxy, # Sơn_sàn_epoxy, # Thi_công_sân_tennis, # Thi_công_chống_thấm# Thi_công_Sơn_sàn_epoxy, # sơn_epoxy_chống_thấm, # Thi_công_Sơn_nền_epoxy, # Thi_công_Sơn_chống_nóng, # Thi_Công_Sơ 

collect
0
avatar
Đại lý sơn Epoxy
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more