logo
logo
Sign in

Dịch vụ sửa chữa bể cá chuyên nghiệp - uy tín nhất tại Hà Nội

avatar
becahaonggia
Dịch vụ sửa chữa bể cá chuyên nghiệp - uy tín nhất tại Hà Nội

Thú nuôi cá cảnh hiện tại đang được mọi người chuộng, tuy nhiên chẳng phải người nào cũng có nhiều năm kinh nghiệm chơi và chăm bẵm cá cảnh. Chưa kể là việc trông nom cá mà giản dị chỉ là các vấn đề của bể cá cảnh cũng khiến hàng triệu người e ngại.

Bể cá rồng phong cách hiện đại với hệ thống lọc không đường ống trong bể

Bể cá hoàng gia biết điều này và tạo ra giải pháp sửa chữa bể cá cảnh với các phần như sau :

Tân trang rò rỉ nước

Tân trang bị nứt, vỡ

Tân trang các trang thiết bị bổ trợ ( đèn, máy bơn, máy sủi bọt, điều hòa nhiệt độ nước ... )

Nâng cấp chuỗi lọc cho bể cá, giải quyết nước chuyên môn cao và phòng các loại đại dịch cho cá

Giải quyết tu sửa nền, diệt rêu mốc, cắt xén cây thủy sinh.

Lưu thông bể cá treo tường

Cài đặt đường ống, di chuyển bể các rồng

Khởi tạo bể cá với các mặt hàng có sẵn

#bể_cá_hoàng_gia #sửa_chữa_bể_cá #dịch_vụ_sửa_chữa_bể_cá sửa chữa bể cá #sửa_chữa_bể_cá_cảnh #dịch_vụ_sửa_chữa_bể_cá_cảnh

collect
0
avatar
becahaonggia
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more