logo
logo
Sign in

Pham vi bao ho nhan hieu la gi? Cach xac dinh pham vi bao ho nhan hieu

avatar
Dich vu iCheck
Pham vi bao ho nhan hieu la gi? Cach xac dinh pham vi bao ho nhan hieu

Cách xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật


Bản nhãn hiệu mẫu

Không phải toàn bộ phần của mẫu nhãn hiệu không bao gồm các bộ phận cấu thành bị loại bỏ (trong đó các dấu hiệu bản viết và gợi lên hình ảnh được coi là không thể nhận thấy được sự khác nhau)

Các giả định có thể xảy ra:

  • Những bộ phận cấu thành bị loại bỏ nhưng có liên quan mật thiết với những bộ phận cấu thành còn lại.
  • Sự hiện diện của bộ phận loại bỏ không làm ít đi đặc trưng phân biệt của nhãn hiệu
  • Trong tình huống này, bộ phận cấu thành bị loại bỏ có thể vẫn được sử dụng trong mẫu, những bộ phận đó không được bảo hộ

Vì sao doanh nghiệp phải xác định phạm vi bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trong một tập hợp sản phẩm và dịch vụ đã được khai báo với cơ quan có thẩm quyền (không tính tới nhãn hiệu nổi tiếng). Chính vì thế, cần đưa ra kết luận cụ thể về các tập hợp sản phẩm, dịch vụ cần đăng ký để không bị các chủ thể khác mưu lợi riêng không chính đáng.

Phạm vi bảo hộ nhãn hiệu trong lãnh thổ của quốc gia

Nhãn hiệu, thương hiệu được bảo hộ ở những vùng lãnh thổ mà nhãn hiệu đó được sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chính vì lý do đó, cần nhìn nhận một cách cụ thể đất nước đăng ký bảo hộ để không rơi vào hoàn cảnh nhãn hiệu không được bảo hộ tại vùng lãnh thổ nói trên khi đầu quân vào thị trường các nước trên thế giới

 

Các phạm vi bảo hộ nhãn hiệu của các loại nhãn hiệu khác nhau

Sau đây xin được liệt kê các phạm vi bảo hộ nhãn hiệu trong trường hợp các cá nhân hay tổ chức sở hữu tài sản có thể cân nhắc:

Dạng nhãn hiệu in tiêu chuẩn

Tập hợp các kí hiệu dùng để ghi âm vị trong chữ viết ghi âm hoặc số đánh máy có màu đen hoặc trắng theo quy định làm căn cứ để đánh giá, phân loại.

Các nhãn hiệu đó được bảo hộ bởi mặt bên trong của nhãn hiệu (cách sắp xếp chữ cái, cách phát ra âm thanh, nội dung chứa đựng trong đó)

Vì vậy, người có quyền sở hữu đối với nhãn hiệu có thể sử dụng nó với tất cả hình thức phông chữ hoặc màu sắc nào tùy theo sở thích, chỉ cần không làm trái với các cách thức bảo vệ của các ngân hàng khác. Nếu chủ của tài sản chọn lập nên nhãn hiệu dưới một cách thể hiện bằng chữ hoặc màu sắc khác thì đó không được bảo vệ bởi một nhãn hiệu in tiêu chuẩn.

Dạng nhãn hiệu in cách điệu

Gồm tập hợp các ký hiệu dùng để ghi âm vị, đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất, số và hay hoặc đồ họa được thể hiện thành hình tượng nghệ thuật và hay hoặc thể hiện thành hình tượng nghệ thuật

Loại nhãn hiệu này được bảo hộ về cả mặt bên trong của sự vật và nghệ thuật biểu lộ, trình bày.

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng trong tình huống này, khoảng giới hạn được bảo hộ nhãn hiệu bị thu hẹp lại bởi việc trình diễn nghệ đã được đăng ký và không được sử dụng một cách bừa bãi cá biểu diễn khác như nhãn hiệu chữ cái, dấu câu, con số và các kí tự đồ hoạ theo một kiểu dáng, kích cỡ đúng theo quy định

Nhãn hiệu nổi tiếng

Loại nhãn hiệu này là tập hợp của các loại hàng hóa và công việc phục vụ trực tiếp khác nhau của tất cả các loại.

Đối với tình huống như vậy, việc lấy làm phương tiện một dấu hiệu (thể hiện bằng bản chuyển đổi nội dung sang ngôn ngữ khác) giống hoặc không có nhiều điểm khác biệt với nhãn hiệu nổi tiếng có thể đem lại sự không phân biệt rõ ràng nhãn hiệu, ngay cả khi sản phẩm hoặc dịch vụ gần giống hoặc gần giống nhưng không được đăng ký thì dịch vụ đó được xem như làm trái quyền nhãn hiệu


Như vậy, bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin về phạm vị bảo hộ nhãn hiệu. Nếu bạn còn thắc mắc và cần được tư vấn thì đừng ngần ngại mà hãy liên hệ với iCheck ngay nhé. Truy cập icheck.com.vn để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày.

 

collect
0
avatar
Dich vu iCheck
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more