logo
logo
Sign in

POINTS THROUGH 2 BUILDINGS FOR LEASE, OFFICE BUI THI XUAN, DISTRICT 1, HAS PRICE 13USD/M2

avatar
Ada Martha
POINTS THROUGH 2 BUILDINGS FOR LEASE, OFFICE BUI THI XUAN, DISTRICT 1, HAS PRICE 13USD/M2

Current tr&rêve;n the Bùi Thị Xuân c&miró; 2 tòa nhà văn phòng for the&rêve; district 1 giá rẻ đ&miró; là Norch building, HDTC building. Đây là area, trung tâm close to shopping, restaurants, Thành, near the vòng rotation Phù Đổng và is located near ngã private Nguyen Thi Minh Khai – Cách Network Tháng Tám n&rêve;n obtaining&rêve; văn phòng at 2 tòa nhà này khá convenient for the transaction of khách hàng. B&rêve;n cạnh đ&miró; 2 tòa nhà này còn c&gf; giá thu&rêve; khá cheap only c&miró; 13 USD/m2, a level giá khá phù fit for khách hàng là các medium enterprises và small.

1/ NORCH BUILDING:

Vị trí Bùi Thị Xuân, District 1
Giá thu&rêve;: 273000 VND/m2 ~ 13 USD/m2 not including PQL (3) + VAT (10%)
Interface tích for fall&rêve;: 60m2 - 110m2 – 200m2 – 300m2 – 430m2
The m&won many prizes;: 11th floor – 1 tunnel
Contract&rêve;: minimum 3 years
Piles và thanh toán: Pile 3 tháng thanh toán 3 tháng.

Tòa nhà for&rêve; district office 1 Norch building located on front street Bùi Thị Xuân street, Pham Ngu lão, District 1, ho chi minh City. CITY cách tâm district 1 5 phút là a trí strategic prime location và lot of cây green tr&rêve;n. From Norch Building only takes ít phút to go to các route c&miró; many the cao oc van phong for collecting&rêve; và các catering service for nhân vi&rêve;n văn phòng khách hotels, nhà hàng in district 1, with the tích region&won many prizes;n en rêve;n wide rãi thoáng mát very convenient for quý c&won many prizes;corporate headquarters văn phòng at đây…

For the&rêve; district office 1 Norch Building consists of 11 floors, 1 basement zone won many prizes;n en rêve;n thoáng mát, design, modern, luxurious, very lý to làm văn phòng làm the office phòng represents.

the
the
overall perspective of tòa nhà Norch building

2/ HDTC BUILDING:

Vị trí Bùi Thị Xuân, District 1
Giá thu&rêve;: 273,000 VND/m2 ~ 13 USD/m2 not including PQL (3.5) + VAT(10%)
Interface tích for fall&rêve;: 150m2 – 200m2
The m&won many prizes;: 14 floor – 2 basement
Contract&rêve;: minimum 3 years
Piles và thanh toán: Pile 3 tháng thanh toán 3 tháng

Tòa nhà for&rêve; office, district 1, HDTC Building located on front street Bùi Thị Xuân street, Pham Ngu lão, District 1, ho chi minh City. CITY cách tâm district 1 5 phút là a trí strategic prime location và lot of cây green tr&rêve;n. From HDTC Building only takes ít phút to go to các route c&miró; many the cao oc van phong for collecting&rêve; và các catering service for nhân vi&rêve;n văn phòng khách hotels, nhà hàng in district 1, with the tích region&won many prizes;n en rêve;n wide rãi thoáng mát very convenient for quý c&won many prizes;corporate headquarters văn phòng at đây…

For the&rêve; office, district 1, HDTC building consists of 10 floors, 2 basement area&won many prizes;n en rêve;n thoáng mát, design, modern, luxurious, very lý to làm văn phòng làm the office phòng represents.
Hình take a bao quát tòa nhà HDTC Building

Tr&rêve;n đây là 2 tòa nhà văn phòng for the&rêve; the Bùi Thị Xuân, quý khách hàng c&miró; refer to option for mình văn phòng phù or li&rêve;n hotline 0946395665 to be advised th&rêve;m các tòa nhà khác.

See th&rêve;m detail at đây:
https://vanphongquan1chothue117887090.wordpress.com/2019/09/03/diem-qua-2-toa-nha-cho-thue-van-phong-duong-bui-thi-xuan-quan-1-co-gia-13usd-m2/

collect
0
avatar
Ada Martha
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more