logo
logo
Sign in

Các mẫu thiết kế xây nhà mái bằng 1 tầng tiện nghi

avatar
Nami Design
Các mẫu thiết kế xây nhà mái bằng 1 tầng tiện nghi

1. Khoản tiền phải trả cho làm việc phần mái bằng cho căn nhà 1 tầng

Mái bằng có 4 thành phần chính cấu thành : lớp chịu lực, lớp tạo dốc, lớp ngăn thấm và lớp cách nhiệt. Mỗi lớp như thế là để dùng nguyên liệu và vật liệu bê tông, cốt thép cấu thành. Bởi đó tiền bạc cho từng phần này tính như thế nào thì cùng lấy chẳng hạn minh họa rõ hơn về cách tính tiền bạc làm việc phần mái bằng nhà 1 tầng

Thí dụ lấy từ căn nhà 1 tầng rộng 100m2 dày 100mm, được quy thành 10m3 được tính như sau :

Bê tông : 10m3 x 2. 000. 000 đồng/m3 = 20. 000. 000 đồng

Coffa : 100m2 x 150. 000 đồng/m3 = 15. 000. 000 đồng

Thép : 1. 500kg x 22. 000 đồng/kg = 33. 000. 000 đồng

Tiền bạc mướn nhân lực thợ tính theo chi phí bình quân là 5 triệu đồng. Tổng số tiền phải trả tạo nên mái bằng khoảng 73 triệu đồng. Kinh phí này chỉ tính riêng phần làm việc mái cho căn nhà. Giả sử muốn biến phần mái bằng trở nên một tum thì cần thêm khoảng khoản tiền phải trả cho tương xứng để có thể hoàn tất căn nhà tràn trề thế giới tự nhiên.

2. Các phụ phí xây nhà mái bằng 1 tầng

Kinh phí rêu rao đến cất nhà mái bằng 1 tầng là vì giấy tờ xây dựng. Giấy tờ xây dựng được thông báo chi phí theo từng diện tích khoảng không nhà :

Dữ liệu xây dựng nhà rộng dưới 120m2 : 16 triệu đồng/bộ dữ liệu thiết kế

Giấy tờ xây dựng nhà rộng từ 120m2 đến 150m2 : 18 triệu đồng/bộ dữ liệu thiết kế

Dữ liệu xây dựng nhà rộng trên 150m2 : 20 triệu đồng/bộ dữ liệu thiết kế

ở trên là giá giấy tờ được tính theo một bộ giấy tờ mới, còn giả định chủ nhà quyết định một mẫu giấy tờ sẵn có từ nhà thầu thì giá sẽ chỉ bằng 1/2 đối chiếu với giá bên trên. Chi tiết là :

Dữ liệu xây dựng nhà rộng dưới 120m2 : 8 triệu đồng/bộ dữ liệu thiết kế

Dữ liệu xây dựng nhà rộng từ 120m2 đến 150m2 : 9 triệu đồng/bộ dữ liệu thiết kế

Dữ liệu xây dựng nhà rộng trên 150m2 : 10 triệu đồng/bộ dữ liệu thiết kế

Dữ liệu mẫu có điểm cộng giảm thiểu thời gian, chủ nhà không phải tốn thêm thời kỳ nữa để quyết định xây dựng, bày biện từng khoảng không ra sao hay nguyên liệu mà chủ nhà chọn ra sao, thay vào đó từng sở hữu một bộ dữ liệu mẫu mà nhà thầu mang đến, đúng với ý nghĩ, đúng với kinh phí mà chủ nhà muốn. Chắt chiu một khoản kinh phí khá nhiều cho chủ nhà.

Móng nhà được lưu ý lúc lựa chọn một phần kinh phí trong tạo nên xây nhà mái bằng 1 tầng. Với những nơi nền đất tốt , thì chỉ cần tạo nên móng đơn, móng bè đơn phương, hai phương, móng băng. Tuy nhiên với những nơi có nền đất yếu , nên sửa chữa phần móng phần nhiều hơn thì dùng những cột móng hẳn nhiên với móng xà cừ hay móng bê tông cốt thép.

collect
0
avatar
Nami Design
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more