logo
logo
AI Products 

Tại sao phải xin giấy phép về PCCC cho công trình

avatar
giaxd
Tại sao phải xin giấy phép về PCCC cho công trình

Tại sao phải xin giấy phép về PCCC cho công trình

 

1. Phòng cháy chữa cháy là gì?

- Trước khi đi vào chuyên sâu về Phòng cháy chữa cháy, chúng ta cần hiểu được phòng cháy chữa cháy là gì?

- Phòng cháy chữa cháy là tổng hợp các giải pháp mang tính kỹ thuật, có liên quan tới việc hạn chế tới mức tối thiểu các nguy cơ gây cháy nổ, hỏa hoạn, đồng thời nhanh chóng dập tắt và xử lý khi đám cháy xảy ra, ngăn chặn cháy lan cũng như xử lý thiệt hại về người và tài sản.

- Với cụm từ này, chúng ta có thể hiểu đơn giản bằng cách chia rõ hai vế phòng cháy và chữa cháy. Phòng cháy là các công việc nhằm ngăn chặn, hạn chế, không cho nảy sinh hiểm họa cháy nổ, còn chữa cháy là việc xử lý kịp thời đám cháy đã xảy ra về hiện trường và hậu quả.

2. Mục tiêu của Phòng cháy chữa cháy

- Hiện này, mỗi tổ chức, cá nhân đều cần phải ý thức được tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy trong cuộc sống hàng ngày chứ không phó mặc trách nhiệm cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Vậy trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của từng đối tượng cụ thể như sau:

- Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy: Cần tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy cho người dân. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cần hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy của các hộ gia đình, công ty, cơ sở kinh doanh... trên địa bàn quản lý, đồng thời xử lý đám cháy nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả ngay khi nhận được tin báo cháy.

- Đối với các cơ quan, tổ chức: Đối với người quản lý phải có trách nhiệm phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên trong cơ quan, tổ chức của mình, đồng thời duy trì hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy nội bộ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy phòng cháy chữa cháy, đảm bảo ngân sách đáp ứng đủ cho công tác phòng cháy chữa cháy được vận hành hiệu quả nhất.

- Đối với các hộ gia đình: Mỗi hộ dân cần hiểu được phòng cháy chữa cháy là gì, có ý thức chủ động hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ, hơn nữa cần trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy chuyên dụng trong nhà. Khi có cháy cần báo ngay với lực lượng phòng cháy chữa cháy, cùng phối hợp hiệu quả để xử lý đám cháy.

3. Ý nghĩa của công tác Phòng cháy chữa cháy

- Ý nghĩa của việc phòng cháy chữa cháy chính là giúp ngăn chặn các vụ cháy nổ xảy ra. Mọi người có thể hiểu rõ những nguyên nhân dẫn đến cháy, cách hạn chế thấp nhất lửa lan rộng, dập lửa đúng cách để không bùng phát, lan rộng. Bằng cách tìm hiểu kỹ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, sử dụng đúng cách bình chữa cháy xách tay và các phương tiện dập lửa chúng ta có thể tránh được những trường hợp xấu xảy ra, trong tình huống nguy cấp bạn có thể giảm thiệt hại về người và tài sản của cá nhân, công ty, cộng đồng xã hội

- Bên cạnh đó, nếu bạn có kiến thức, sự am hiểu thông tin về phòng cháy, chữa cháy giúp ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng cơ hội cháy nổ để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của người khác.

4. Tại sao phải xin giấy phép về PCCC cho công trình, nhà xưởng,..

Hình minh họa: Giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC


 Căn cứ theo Luật Phòng cháy chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kì họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;

- Căn cứ theo quy định của Thông tư 33/2010/TT-BCA tại mục 3 điều 4 có quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong đó có đưa ra các nội dung về các ngành nghề kinh doanh bắt buộc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về Phòng cháy chữa cháy hoặc các biên bản kiểm tra an toàn về Phòng cháy và chữa cháy;

- Căn cứ theo nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Theo thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

collect
0
avatar
giaxd
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more