logo
logo
Sign in

Sự lịch sự thông thường Về Bóng đá Đại học?

avatar
Anchali Labdhi
Sự lịch sự thông thường Về Bóng đá Đại học?


Bóng đá học đường có đáng được biết ơn không? Tất cả những điều được xem xét, một số nói rằng nó là. Nó đã trở thành một ngành công nghiệp và NCAA đã không thể giữ vững nó trong một thời gian trước đây. Trò chơi đã trở thành một ngành kinh doanh hàng tỷ đô la, tỷ lệ kèo bóng đá cũng như mở rộng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Nhiều người hâm mộ không bằng lòng với những thay đổi này nên đang tìm hiểu một số thông tin về bóng đá học đường? Còn về việc chúng ta đi lướt qua một phần thực tế có thể điều chỉnh góc nhìn của bạn.


Trong quá khứ không có người cố vấn, huấn luyện viên, người cao su hoặc phần cứng. Đôi khi, một cầu thủ chưa tốt nghiệp sẽ quay lại và nhắc nhở nhóm, nhưng đội trưởng lại là người kiểm soát. Đội trưởng đã chọn nhóm của mình và điều hành trò chơi, và anh ta không ở trên những lựa chọn hàng đầu. Tuy nhiên, hiện tại, bóng đá học đường rất khác. Đây là một điều đáng nhớ:


Ngay từ đầu, NCAA nên mở rộng lĩnh vực thi đấu kết thúc mùa giải của mình. Đây là một vấn đề quan trọng đang làm cho trò chơi trở nên ít dễ chịu hơn đối với những người hâm mộ học đường. Có ít ngăn kết thúc mùa giải bóng đá học hơn dành cho Nhóm Năm người. Tuy nhiên, các cuộc tập hợp quyền lực nên hợp lý hơn đối với Nhóm Năm trường phái. Ví dụ, Big Ten phải có quyền lựa chọn để tranh ngôi vị quán quân mùa giải. Có thể như vậy, nếu không có cơ hội là Hội nghị của Năm người mở rộng lĩnh vực kết thúc mùa giải của mình, Big Ten sẽ buộc phải tuân theo tương ứng.



collect
0
avatar
Anchali Labdhi
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more