logo
logo
Sign in

Tại sao yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất đối với SEO?

avatar
Khánh Hitech
Tại sao yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất đối với SEO?

Có rất nhiều ý kiến về web chuẩn SEO, tuy nhiên, hầu hết đều bỏ qua vấn đề chung và quan trọng nhất đối với một website chuẩn SEO - đó là yếu tố kỹ thuật - hay nói rõ hơn. Hơn thế nữa, đó là cấu trúc của hạ tầng website chuẩn SEO.

1. Chuẩn SEO là gì?

Web chuẩn SEO là hiểu nôm na là website được tối ưu hóa hoàn hảo cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Nói rõ hơn, web tham chiếu chuẩn là website đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chí trải nghiệm người dùng, thân thiện với các công cụ tìm kiếm, ...

Nếu bạn là một SEOer, bạn sẽ phải thừa nhận rằng yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu quả SEO của một trang web phụ thuộc vào 3 vấn đề:

► Hạ tầng kỹ thuật SEO Website

► Nội dung SEO

► Số lượng liên kết ngược SEO

2. Tại sao yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất để SEO website?

Yếu tố kỹ thuật Trang web mà bạn muốn nói đến ở đây là kiến trúc của cơ sở hạ tầng web.

...

*XEM THÊM TẠI:

collect
0
avatar
Khánh Hitech
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more