logo
logo
Sign in

بهترین وکیل کیفری

avatar
rayemosbat
بهترین وکیل کیفری

بهترین وکیل کیفری

وکیل کیفری به وکیلی گفته می شود که در مسائل و موضوعات کیفری تخصص دارد و بتواند نسبت به هر امور کیفری که مورد بحث قرار می گیرد دفاعیات تخصصی مورد نیاز را انجام دهد و به همه موضوعات کیفری اعم از قواعد و مقررات و ماهیت آن تجربه و آگاهی داشته باشد. این وکیل بر خلاف دیگر وکلای حقوقی نمی تواند در همه ی پرونده های کیفری حاضر شود مانند پرونده های که در دیوان عالی مورد بحث قرار می گیرند چون این نوع پرونده ها تنها توسط وکلای پایه یک مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

وکیل کیفری تهران کسی است که با توجه به تخصص و علاقه ی خود در زمینه موضوعات:

کیفری و جزایی

تسلط نسبی بر قواعد و مقررات در تمام دعاوی کیفری از جمله:

 کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، قتل ، فروش مال غیر ، فوت در تصادفات رانندگی ، سرقت ، نزاع ، دیه ، جعل و استفاده از سند مجعول ، توهین ، تهدید ، آدم ربایی ، تجاوز به عنف ، مزاحمت تلفنی و… شکایت نامه مطرح می کند.

وکیل کیفری تهران

همه ی ما می دانیم که پرونده های کیفری خاص دارای حساسیت و اهمیت زیادی هستند پس حضور یک وکیل کاردان و خوب مانند موسسه حقوقی رای مثبت در روند و جریان پرونده یکی از واجبات می باشد. چون امور پرونده ها به گونه ای می باشد که احتمال دارد طرفین دعوا را دچار خسارت ها و زیان های غیرقابل جبران کند. حق داشتن یک وکیل کیفری خوب یکی از حائز اهمیت ترین و مهمترین پشتوانه ها و حامیان حقوقی و دفاعی متهم می باشد. در پرونده های کیفری تهران بهترین وکیل کیفری تهران می تواند با توجه به تخصصی بودن پرونده تاثیر زیادی در روند پرونده داشته باشد. در جریان پرونده هر دو طرف دعوا نیاز به مشاوره و راهنمایی وکیل کیفری دارند و بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسی در تمام دادگاه ها طرفین دعوی این حق را دارند که برای خود یک وکیل انتخاب کنند و اگر خود توانایی این کار را نداشته باشند باید برای آنها امکاناتی فراهم شود که بتوانند وکیل داشته باشند.

بهترین و کارآزموده ترین وکیل کیفری تهران وکلایی هستند که علاوه بر احاطه و تسلط بر موضوعات مربوطه در زمینه فعالیت خود، در پرونده های کیفری با مسائل و امور مختلف تجربه کافی را دارند. این وکلای کار آزموده با قوانین جزایی مانند قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات قانون اسلامی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط دیگر که در این حوزه وجود دارد، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و همچنین دکترین حقوقی، آراء وحدت رویه در امور کیفری به خوبی آشنای داشته باشند.

همچنین یک وکیل کیفری حرفه ای و خوب باید علاوه بر داشتن تجربه و مهارت کافی در پرونده های کیفری در شاخه های قضایی مانند مفاد و حقوق اداری و مبانی نیز تخصص داشته باشد.


collect
0
avatar
rayemosbat
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more