logo
logo
Sign in

Khảo sát định tính là gì và cách áp dụng

avatar
Survey True
Khảo sát định tính là gì và cách áp dụng

Trong nghiên cứu thị trường, có hai dạng khảo sát: Khảo sát định tính - Định tính và Khảo sát định lượng - Định lượng. Vậy khảo sát định tính là gì?

Xem Thêm: Dịch vụ nghiên cứu thị trường uy tín

1. Khảo sát định tính là gì?

Chúng tôi thường sử dụng khảo sát định tính khi bạn không có đủ thông tin, cần lấy ý kiến ​​trực tiếp từ khách hàng hoặc thương lượng với một số người về các lựa chọn cần thiết. Tức là chúng tôi sẽ sử dụng các câu hỏi mở để khách hàng trả lời.

Tham Khảo: Kế hoạch marketing là gì? Các bước lập kế hoạch marketing


2. Các trường hợp sử dụng phổ biến

Bạn muốn thực hiện một cuộc khảo sát về các câu hỏi mua sắm trực tuyến của khách hàng. Mặc dù bạn không biết nhiều về lĩnh vực này, nhưng bạn sẽ cần đặt các câu hỏi mở để có thêm thông tin, do đó tạo cơ sở cho việc xây dựng một cuộc điều tra đầy đủ sát với hành vi thực tế. Vì vậy, bạn có thể hỏi những câu hỏi mở như:

  • Bạn đã mua sắm trực tuyến bao nhiêu lần trong 3 tháng qua?
  • Trong 3 lần mua hàng trực tuyến gần nhất, bạn thường sử dụng trang web nào nhất?


3. Chú ý khi sử dụng

Chúng ta chỉ nên sử dụng những câu hỏi này để lấy ý kiến ​​của một nhóm nhỏ người trả lời, không nên dùng cho một số lượng lớn khách hàng cần khảo sát, vì rất khó để tổng hợp và thống kê kết quả. Khách hàng của bạn không có nhiều thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi bỏ ngỏ của bạn. Do đó, nghiên cứu định tính chỉ là bước đầu tiên của bạn trong việc tiếp cận khách hàng.

Trên đây là vấn đề liên quan đến khảo sát định tính là gì và cách áp dụng chúng hy vọng hữu ích với bạn!

Bạn vừa đọc: Khảo sát định tính là gì và cách áp dụng

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Survey True

collect
0
avatar
Survey True
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more