logo
logo
AI Products 

سپتیک تانک بتنی پایپ گستر

avatar
سپتیک تانک بتنی
سپتیک تانک بتنی پایپ گستر

امروزه گزارش های زیادی حاکی از آلودگی آبهای زیر زمینی گزارش شده و از آنجایی که عموم مردم از اهمیت آبهای زیر زمینی و کیفیت آبها و محدودیت این سرمایه مخصوصا در مناطقی که منبع آشامیدن و مصرف مردم به همین آبهای زیر زمینی وابسته است کاملا آگاهی دارندو همچنین علاوه بر استفاده در امر آشامیدن افراد، این آبها در مصارف کشاورزی نیز استفاده میشد، لذا برای جلوگیری از آلودگی به فاضلاب(منبع اصلی شیوع بیماری در مناطق) و دفع فاضلاب از مخازن سپتیک تانک استفاده می کنند.

قابل توجه است که فاضلاب روی ساختمان که عمل جمع آوری فاضلاب تولیدی و انتقال آن را تا مخزن سپتیک تانک عهده دار است بر اساس فاضلاب روهای متداول طراحی می شوند بنابراین لازم است که به مسأله حداقل سرعت و شیب در این فاضلابروها دقت شود. در صورتی که بتوان به حل این مسأله فائق شد و از طرفی بتوان موقعیت مخزن را طوری انتخاب نمود که چند خانه را با هم سرویس دهد می توان فاضلاب چند خانه را جمع آوری و به مخزن سپتیک تانک انتقال داد. مخزن سپتیک تانک برای مناطقی که جنس زمین غیر قابل نفوذ باشد و نتوان از چاههای جاذب سود جست و برای منازل و مؤسساتی که در نواحی روستایی و یا دور از دسترس شبکه های جمع آوری فاضلاب قرار دارند، می تواند یک روش قابل قبول تصفیه فاضلاب باشد.

تعمیر و نگهداری سیستم سپتیک تانک پلی اتیلن پیچیده نبوده و هزینه ی زیادی هم برای انجامش لازم نیست و با رعایت این سه عامل ذیل، این هزینه به حداقل میرسد:

• بازرسی و پمپاژ مکرر

• استفاده از آب موثر برای پمپاژ

• معدوم و حذف مناسب پساب

ما در اینجا فقط به عامل اول اشاره کرده و توضیحاتی مختصر خدمت شما عزیزان اراوه میکنیم

بازرسی و پمپاژ مکرر

در سیستم خانگی که بحث خانوار مطرح است بطور متوسط باید هر سه سال یکبار حداقل بازرسی و بازدید از سپتیک تانک پلی اتیلن صورت بگیرد. همچنین در سیستم خانوار، سپتیک تانک پلی اتیلن بطور معمول هر سه تا پنج سال یکبار پمپاژ میگردد.برای پمپاژ اگر از سوئیچ شناور، پمپ ها، و یا اجزای مکانیکی الکتریکی جایگزین گردد، سالی یکبار باید پمپاژ صورت بگیرد.

چهار عامل عمده در عملکرد و پمپاژ سپتیک تانک پلی اتیلن:

·        اندازه خانوار

·        مجموع فاضلاب تولیدی

·        حجم مواد جامد موجود در فاضلاب

·        سایز ویا همان حجم سپتیک تانک پلی اتیلن


ارائه دهنده خدمات برای سیستم سپتیک تانک پلی اتیلن (اینجا چیزی هست که شما نیاز به دانستن آن دارید)هنگامی که شما کارشناسی را برای ارائه خدمات سپتیک تانک پلی اتیلن صدا میکنید، بایستی کارشناس مورد نظر بقدری در عمل خود مهارت کافی داشته باشد تا اول به بازرسی نشت و میزان لجن انباشته شده در بخش اول سپتیک تانک پلی اتیلن دقت کند

سپتیک تانک پلی اتیلن شما شامل یک خروجی بشکل حرف T نیز میباشد که این باعث ممانعت از خروج لجن و تفاله( منظور ذرات جامد ریز به محل پساب میشود. دقت کنید اگر پایین لایه تفاله است ظرف شش اینچ از پایین خروجی، و یا اگر بالای لایه لجن است که در داخل 12 اینچ از خروجی، مخزن شما نیاز به پمپ شود.

 ماندگاری زیاد این مواد گندیده در سپتیک باعث می گردد باکتری های هتروتروف شروع به تجزیه فاضلاب و لجن کنند و نهایتا بعد از سه سال بایستی دستگاه سپتیک تانک را تخلیه نماییم . بعد از ته نشینی مواد مایعی بد بو و بدون رنگ باقی می ماند که از خروجی این مخزن به بیرون هدایت می شود که این مایع را باید به چاه جذبی یا خط فاضلاب شهری هدایت شود . چون این پساب حاوی میکروب بوده و به اشتباه اگر به رودخانه هدایت گردد یابه آب های زیر زمینی نشت نماید خیلی خطرات جبران ناپذیری به محیط زیست و اکوسیستم وارد م نماید . مثلا باعث از بین رفتن موجودات آبزی ، گیاهان دریایی و آلودگی حیواناتی که از این آب استفاده می کنند نیز ایجاد خواهد کرد . 

پس نتیجه می توان گرفت که در حالت عادی سپتیک تانک بار آلودگی فاضلاب را فقط به میزان 30 درصد م تواند کاهش دهد و عملا برای تصفیه بیشتر و استفاده ازپساب برای مصارف آبیاری و غیره بایستی از روش نوین شرکت سازاب استفاده نمود . ( شایان ذکر است که می توان بار آلودگی پساب را تا 100 درصد هم کاهش داد که در ادامه به دستگاه تصفیه فاضلاب , پکیج تصفیه فاضلاب اشاره خواهد شد .


برای سفارش سپتیک تانک بتنی وارد لینک شوید


در کشور های صنعتی امروزی آژانس حفاظت از محیط زیست سعی دارد در مناطقی که آب های زیر زمینی منبع آشامیدن افراد هست، از سپتیک تانک پلی اتیلن برای جمع آوری فاضلاب خانگی منطقه استفاده کنند تا هم از شیوع بیماری بین افراد و هم از نفوذ فاضلاب به آبهای زیر زمینی جلوگیری کنند.هرچند این امر مشکلاتی نیز به بار آورد چرا که بعلت کم بودن کیفیت سپتیک تانک دفنی(مخصوصا استفاده از سپتیک تانک بتنی) دولت را براین امر واداشت که بجای سپتیک تانک بتنی از سپتیک تانک پلی اتیلن با حجم بالا و در تراکم های بالا استفاده کنند. (البته فاصله سپتیک تانک پلی اتیلن منابع آبی زیر زمینی توسط کارشناسان مجرب صورت گرفت.)زیرا با توجه به محاسباتی که توسط متخصصین صورت گرفت، هزینه میکروب زدایی سالیانه آبهای زیر زمینی در مقابل احداث سپتیک تانک پلی اتیلن هزینه ی بسیار زیادی به بار خواهد آورد. به همین دلیل از سپتیک تانک پلی اتیلن که مرغوبترین نوع سپتیک تانک میباشد نیز استفاده کردند.


collect
0
avatar
سپتیک تانک بتنی
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more