logo
logo
Sign in

اکسیژن ساز های شرکت ازن استریل

avatar
OXYGEN99
اکسیژن ساز های شرکت ازن استریل

اکسیژن ساز چیست؟


یک دستگاه اکسیژن ساز از دو مخزن با صفحه نمایش تشکیل شده است که 93 درصد اکسیژن خالص تولید می کند. به لطف فناوری جذب نوسان فشار (PSA)، اکسیژن از بقیه مولکول های موجود در هوای محیط جدا می شود.

آیا یک متمرکز کننده و یک مولد اکسیژن یکسان هستند؟

خیر، تفاوت های مهمی بین تغلیظ کننده و اکسیژن ساز وجود دارد که باید برای یک کلینیک دامپزشکی در نظر گرفته شود. متمرکز کننده یک وسیله پزشکی کوچک است که برای استفاده شخصی در نظر گرفته شده است. البته هزینه آن ارزانتر از ژنراتور است، اما به دلایل مختلفی نمی توان دستگاه متمرکز کننده را در کلینیک دامپزشکی نصب کرد. اولین و مهمترین آن این است که تغلیظ کننده اکسیژن به اندازه کافی قدرتمند نیست تا جریان لازم تجهیزات مورد نیاز اکسیژن را تامین کند. در مقایسه با یک متمرکز کننده، ژنراتور 90 PSI تولید می کند که به شما امکان می دهد از شستشوی دستگاه بیهوشی خود بدون خطر به خطر افتادن اکسیژن سایر تجهیزات استفاده کنید. یکی دیگر از مزایای ژنراتور این است که دارای یک مخزن است که در صورت قطع برق به اکسیژن رسانی ادامه می دهد (اندازه مخزن بسته به مدل ژنراتور متفاوت است). از طرفی توصیه می کنیم در مواقع اضطراری یا مدت زمان طولانی بدون برق، مخزن اکسیژن داشته باشید.


collect
0
avatar
OXYGEN99
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more