logo
logo
Sign in

polypropylene tank

avatar
polypropylene tank
polypropylene tank

خوردگی در فلنج های تانکر پلی پروپیلن

همه فلنج ها معمولاً از پلاستیک ساخته می شوند تا از خوردگی که ممکن است به قسمت های دیگر تانکر پلی پروپیلن راه پیدا کند جلوگیری شود. به طور طبیعی، پلاستیک ها حتی در تماس با مواد شیمیایی قوی مانند تانکر پلی پروپیلن خورنده نیستند. 

این به دلیل شکل غیر واکنشی آنها با بیشتر موادی است که تا به حال با آنها برخورد کرده اید. این به جلوگیری از خوردگی تریلر تانکر پلی پروپیلن کمک می کند.

مهمتر از همه، بررسی ها برای شکاف ها بررسی و مهر و موم می شوند تا از خوردگی که ممکن است در چنین مناطقی شروع شود، جلوگیری شود. فولاد ضد زنگ می تواند از طریق خوردگی شکاف تحت تأثیر قرار گیرد.

وقتی اکسیژن به مناطقی که شکاف‌های کوچکی دارند نمی‌رسد، لایه غیرفعال مورد نیاز برای محافظت در برابر خوردگی تشکیل نمی‌شود. بنابراین، این شکاف ها معمولاً با استفاده از درزگیر انعطاف پذیر آب بندی می شوند.

نصب تانکر پلی پروپیلن

تانکر پلی پروپیلن توسط ویکی پدیا تعریف شده استبه عنوان انباشته شدن و رسوب تانکر پلی پروپیلن برای استفاده مجدد در محل، به جای اجازه دادن به تانکر پلی پروپیلن در حالی که این تعریف اساسی است، عمل تانکر پلی پروپیلن از محل جمع آوری تانکر پلی پروپیلن تا نحوه استفاده نهایی از تانکر پلی پروپیلن بسیار متفاوت است.

یک تعریف مناسب تر از تانکر پلی پروپیلن ممکن است جمع آوری تانکر پلی پروپیلن از سطحی باشد که امکان ذخیره و استفاده از تانکر پلی پروپیلن را در زمان بعدی فراهم می کند. در یک موقعیت معمولی تانکر پلی پروپیلن از یک سطح غیر قابل نفوذ مانند سقف یک ساختمان جمع آوری می شود و سپس در داخل یک تانکر پلی پروپیلن می شود. تانکر پلی پروپیلن را می توان از سطوح دیگر نیز جمع آوری کرد. سطوح دیگر عبارتند از پارکینگ ها، جاده ها، راهروها و حتی سطوح زمین (زمانی که روان آب از سطح زمین شروع شود). 

تانکر پلی پروپیلن را می توان برای بسیاری از مصارف از جمله آبیاری چشم انداز، مصارف داخلی آشامیدنی و غیر آشامیدنی و مدیریت آب طوفان برداشت و ذخیره کرد. تانکر پلی پروپیلن می تواند به ویژه زمانی مفید باشد که هیچ منبع دیگری برای تامین آب در دسترس نباشد، یا اگر ذخیره موجود ناکافی یا با کیفیت پایین باشد. 

برداشت تانکر پلی پروپیلن هم برای املاک شهری (جایی که آب شهری در دسترس است) و هم برای مناطق روستایی (جایی که از چاه آب استفاده می شود) مزایایی دارد. عمل تانکر پلی پروپیلن از ایده های ساده ای مانند نصب بشکه باران در زیر ناودان گرفته تا سیستم های پیچیده مانند ساختمان های تانکر پلی پروپیلن یا سیستم هایی که آب آشامیدنی خانه را تامین می کنند، متغیر است.

یکی از مزایای عظیم تانکر پلی پروپیلن

ما معتقدیم یکی از بزرگترین مزایای تانکر پلی پروپیلن برای جایگزینی استفاده از آب از منبع آب شهری یا چاه آب، توانایی بررسی رابطه شما با آب است. در کشورهای صنعتی، ما تامین آب خود را بدیهی می دانیم. می توانیم یک شیر آب را باز کنیم و آب نسبتاً تمیزی خارج شود. ما شیر آب را می بندیم و سپس دور می شویم، بدون اینکه به تمام مراحل و فرآیند هایی که برای رساندن آن آب تمیز و آشامیدنی به شیر نیاز است فکر نکنیم.

برداشت و استفاده از تانکر پلی پروپیلن این امکان را می دهد که مقدار زیادی آبی را که روزانه برای اهداف خاص استفاده می کنید، درک کنید. اگر از تانکر پلی پروپیلن شده برای اهداف آبیاری استفاده می کنید، به جای اینکه فقط به یک سیستم آبپاش خودکار که چند بار در هفته برای آبیاری فضای سبزتان روشن می شود تکیه کنید، متوجه خواهید شد که محوطه سازی به چه مقدار آب نیاز دارد. از این دانش، می توانید بحث تبدیل محوطه سازی خود به گیاهان بومی بیشتری را که با منطقه محلی شما سازگار هستند یا به طور بالقوه تغییر برخی از مناطق محوطه سازی به مناطقی که نیازی به آب ندارند، شروع کنید. این می تواند شامل تغییر مناطق چمن به مناطقی از گیاهان یا بوته ها یا تغییر مناطق به مناطق زیباتر باشد.

collect
0
avatar
polypropylene tank
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more