logo
logo
Sign in

چطور صابون را از چاه فاضلاب در آوریم؟

avatar
zaeim
چطور صابون را از چاه فاضلاب در آوریم؟

راه حل برای افتادن صابون در توالت

توجه داشته باشید که روش های به کار رفته برای درآوردن صابون از توالت، با توجه به نوع آن (ایرانی و فرنگی) متفاوت است که برخی از آنها عبارتند از:

آب جوش؛ بهترین حلال صابون

همان طور که که در بند حلال صابون چیست اشاره کردیم، بلافاصله پس از افتادن صابون در چاه توالت ایرانی بهترین راهکار این است که مقدار زیاد آب جوش را در لوله فاضلاب بریزید. تماس صابون با آب جوش باعث میشود سرهیدروکربنی صابون براحتی از ساختار کلی آن جدا شده و به عبارت دیگر، صابون حل شود. البته نکته بسیار مهم اینکه، از تماس آب جوش با کاسه توالت جلوگیری کنید چون منجر به ایجاد ترک و شکستگی خواهد شد.

اگر صابون در توالت فرنگی افتاده باشد، پیشنهاد می کنیم آب گرم را در آب بریزید تا به مرور باعث حل شدن صابون گردد. تماس آب جوش با کاسه توالت فرنگی منجر به ترک خوردن آن شده که نتایج خوبی را به همراه نخواهد داشت.

درآوردن صابون از توالت با مواد شوینده

با توجه به لغزنده بودن مواد شوینده مختلف از قبیل مایع ظرفشویی، شامپو و مایع دستشویی، می توانید یک فنجان از آنها را داخل توالت بریزید. برخورد صابون با مواد شوینده باعث حرکت آن شده و مسیر لوله فاضلاب باز خواهد شد.

استفاده از قلاب فلزی

توجه داشته باشید که در صورت افتادن صابون در چاه دستشویی، بهترین کار خارج کردن آن است. با ابزارهای مختلف از قبیل میله و قلاب های فلزی می توان براحتی صابون را به بیرون بکشید. چوب لباسی های فلزی را صاف کنید و سر آن را شبیه به قلاب خم نموده و در نهایت آن را وارد لوله فاضلاب کنید. دقت داشته باشید که از فشار وارد کردن به صابون خودداری کنید تا مانع از حرکت آن رو به جلو گردد. در صورت عدم دسترسی به قلاب فلزی می توانید از خدمات لوله بازکنی شریعتی تهران استفاده کنید


collect
0
avatar
zaeim
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more