logo
logo
AI Products 

عواقب استفاده نکردن طولانی مدت از ماشین ظرفشویی

avatar
zaeim


ماشین های ظرفشویی در زندگی امروز دیگر در گروه وسایل لوکس قرار ندارد و یکی از کاربردی ترین گزینه ها محسوب میشوند. اما لازم است بدانید که این قبیل لوازم آشپزخانه درست مانند انسان ها اگر مورد بی توجهی قرار گیرند، به مرور شما را ترک می کنند! در این شرایط تنها راه برگشت آنها استفاده از خدمات تعمیر ظرفشویی خواهد بود. پس لازم است بیشتر به آنها توجه کنید و در هفته حداقل یک مرتبه اجازه دهید روشن شوند و ظروف را بشویند. اما سوال این است، چرا استفاده نکردن از ماشین ظرفشویی باعث خرابی آن میشود؟

زنگ زدگی و خرابی داخل ماشین ظرفشویی

ساختار داخلی ماشین های ظرفشویی به گونه ای طراحی شده است که مخزن آنها همیشه حدود 5 لیتر آب ذخیره دارد. اگر برای مدت طولانی این آب استفاده نشود، به مرور لایه های رسوب روی آنها ایجاد شده و به همین دلیل عملکرد دستگاه با اختلال مواجه خواهد شد. رسوبات ایجاد شده نه تنها پمپ تخلیه و جت پمپ را خراب می کند، بلکه احتمال زنگ زدگی قطعات داخلی نیز وجود دارد.

زنگ زدگی مخزن ماشین ظرفشویی

از دیگر عواقب استفاده نکردن طولانی مدت از ماشین ظرفشویی می توان به زنگ زدگی مخزن نمک و جلادهنده اشاره کرد. این مخزن در اغلب مواقع پر می باشد و نمک و جلادهنده با گذشت زمان واکنش شیمیایی برقرار نموده و در نهایت منجر به زنگ زدگی دیواره ها میشوند.


collect
0
avatar
zaeim
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more