logo
logo
Sign in

تصفیه آب صنعتی

avatar
ازن استریل
تصفیه آب صنعتی


مزایای اسمز معکوس چیست؟


فرآیند اسمز معکوس مزایای قابل توجهی را برای شما و همه افراد خانواده یا کسب و کارتان فراهم می کند. در کاهش موثر آلاینده‌ها و ناخالصی‌ها، آب خوشمزه تولید می‌کند که سلامت کلی بهتری را برای خانواده، همکاران یا مشتریان شما فراهم می‌کند.


در اینجا برخی از مهم ترین مزایای تصفیه آب صنعتی با روش اسمز معکوس آورده شده است.

کاهش آلاینده ها

اسمز معکوس می تواند طیف گسترده ای از آلاینده ها را در آب آشامیدنی شما کاهش دهد، از جمله:


 • نیترات ها
 • آفت کش ها
 • باکتری ها
 • تولوئن
 • کلر
 • رهبری
 • PCB ها
 • دی کلروپروپن ها
 • تری کلرواتان ها
 • حشره کش ها
 • اتیل بنزن
 • کاهش سدیم

سیستم اسمز معکوس حدود 97 درصد از کل جامدات محلول (TDSs) از آب، از جمله نمک و سدیم را حذف می کند.


طعم عالی

اسمز معکوس مزه ها و بوهای نامطبوع آب آشامیدنی را از بین می برد. در واقع، اکثر شرکت های آب بطری از RO در فرآیند تصفیه آب خود استفاده می کنند. نصب یک سیستم اسمز معکوس در خانه شما اساساً می تواند "آب بطری شده بدون بطری" را برای شما فراهم کند.collect
0
avatar
ازن استریل
guide
Zupyak is the world’s largest content marketing community, with over 400 000 members and 3 million articles. Explore and get your content discovered.
Read more